અસ્થિવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અસ્થિવિજ્ઞાન

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અસ્થિ કે હાડકાં સંબંધી વિદ્યા કે વિજ્ઞાન.