ગુજરાતી

માં અહેતુકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અહેતુક1અહૈતુક2

અહેતુક1

વિશેષણ

  • 1

    હેતુ વિનાનું; અકારણ.

ગુજરાતી

માં અહેતુકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: અહેતુક1અહૈતુક2

અહૈતુક2

વિશેષણ

  • 1

    અહેતુક; હેતુ વિનાનું; અકારણ.