અહેતુક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહેતુક

વિશેષણ

  • 1

    હેતુ વિનાનું; અકારણ.

અહૈતુક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહૈતુક

વિશેષણ

  • 1

    અહેતુક; હેતુ વિનાનું; અકારણ.