અહાલેક જગવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહાલેક જગવવી

  • 1

    અલખ જગવવી; 'અલખ'નું નામ પોકારવું; તે રીતે ભીખ માંગવી.