અહીંતહીં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહીંતહીં

અવ્યય

  • 1

    અહીં અને તહીં; આમ તેમ.