અહીંદ્રમુખી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અહીંદ્રમુખી

વિશેષણ

  • 1

    નાગ જેમ (ઝેર ઓકતા) મુખવાળું; ઝેરી.