આઉ આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આઉ આવવું

  • 1

    આઉમાં દૂધ ભરાવું.