આંકડી દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડી દેવી

  • 1

    કડીથી બારીબારણું વાસવું.