આંકડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો કરવો

  • 1

    લેણદારની રકમ નક્કી કરવી, હિસાબ કરવો.