આંકડો પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો પાડવો

  • 1

    લખવું.

  • 2

    આંક કે કિંમત યા ભાવ નક્કી કરવો.