આંકડો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો મૂકવો

 • 1

  મગરૂરી છોડવી; નરમ થવું.

 • 2

  લખવું.

 • 3

  આંક કે કિંમત યા ભાવ નક્કી કરવો.

આંકડો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો મૂકવો

 • 1

  આંકડો કે નક્કી રકમ લખવી; આંકડો પાડવો.