આંકડો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો મારવો

  • 1

    ડંખ મારવો.