આંકડો લેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંકડો લેવો

  • 1

    પરઠણ કે ચાંલ્લો લેવો.