આકરો રૂપિયો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકરો રૂપિયો

  • 1

    હલકા ભેગવાળો રૂપિયો.