આકસ્મિક ખર્ચ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકસ્મિક ખર્ચ

  • 1

    'કૉન્ટિંજન્સી'.