આકારો દેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકારો દેવો

  • 1

    આવકાર આપવો.