આકાશનાં તારા ઉખાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશનાં તારા ઉખાડવા

  • 1

    ભારે ઉધમાત કે ઊથલપાથલ કરવી.