આકાશની સાથે વાતો કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશની સાથે વાતો કરવી

  • 1

    ખૂબ ઊંચું હોવું.