આકાશને અડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશને અડવું

  • 1

    ખૂબ ઊંચું હોવું.