આકાશપાતાળ એક થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશપાતાળ એક થઈ જવું

  • 1

    પ્રલય થવો.

  • 2

    ગજબ થવો; મોટી આફત આવી પડવી (કોઈને).