આકાશપાતાળ એક હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશપાતાળ એક હોવું

  • 1

    ભારે મગરૂર હોવું; જમીનથી અધ્ધર ચાલતા હોવું.