આકાશીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશીય

વિશેષણ

  • 1

    આકાશનું કે તેનું લગતું.

  • 2

    દિવ્ય.

  • 3

    લાક્ષણિક આકાશ જેટલું ઊંચું કે અતિ ઘણું.