આકાશ ખૂલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશ ખૂલવું

  • 1

    આકાશમાંથી વાદળાં વગેરે વિખેરાવાં; આકાશ સાફ થવું.