આકાશ ચડી આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આકાશ ચડી આવવું

  • 1

    વાદળાં ઘેરાવાં.

  • 2

    લાક્ષણિક દુઃખનાં વાદળ ઘેરાવાં.