આંક કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંક કરવા

  • 1

    ઘડિયા ગોખીને તૈયાર કરવા.