આંક કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંક કાઢવો

  • 1

    સૂતરનો આંક નક્કી કરવો.

  • 2

    આંક-ભાવ કે અડસટ્ટો કરવો.