આંક પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંક પાડવો

  • 1

    આંક કે કિંમત યા ભાવ નક્કી કરવો.