આંક બોલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંક બોલવા

  • 1

    ઘડિયા (યાદ કરી જવા તે) બોલવા.