આંખઢાંકણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખઢાંકણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આંખનો ડાબલો (ઘોડા વગેરેનો).