આંખેથી પાટા છોડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખેથી પાટા છોડવા

  • 1

    સાનસમજ ઠેકાણે આણવી; સાવધાન થવું.