આંખનો પાટો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખનો પાટો

  • 1

    અતિ અપ્રિય.