આંખનું ચણિયારું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખનું ચણિયારું કરવું

  • 1

    વિવેકર્દષ્ટિ સાવ જતી કરવી.