આંખનું ફૂટેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખનું ફૂટેલું

  • 1

    આંધળું; અણસમજુ; મૂર્ખ.