આંખમાંથી ભાલા કાઢવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાંથી ભાલા કાઢવા

  • 1

    કરડી નજરે જોવું; કાતરિયાં નાંખવા.