આંખમાં કરકર આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં કરકર આવવી

  • 1

    જોયું ન જવું; અદેખાઈ આવવી.