આંખમાં કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં કહેવું

  • 1

    આંખનાં ઇશારાથી જણાવવું.