આંખમાં ખૂંચવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં ખૂંચવું

  • 1

    જોયું ન જવું; અદેખાઈ આવવી.