આંખમાં ઘાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં ઘાલવું

  • 1

    -ની ઉપર નજર બેસવી, ખાસ ધ્યાનમાં લેવું.