આંખમાં ચકલાં રમવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં ચકલાં રમવાં

  • 1

    ચંચળતાથી આંખ ચમકવી; ચંચળતા જણાઈ આવવી.