આંખમાં ધૂળ નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં ધૂળ નાખવી

  • 1

    છેતરવું; ઠગવું.