આંખમાં પિયા આવવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં પિયા આવવા

  • 1

    અદેખાઈ થવી.