આંખમાં મરચાં લાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં મરચાં લાગવાં

  • 1

    અદેખાઈથી ખૂંચવું; જોયું ન જવું.