આંખમાં મીઠું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં મીઠું પડવું

  • 1

    અદેખાઈથી બળવું.