આંખમાં શૈનેશ્ર્વર હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં શૈનેશ્ર્વર હોવો

  • 1

    દ્વેષીલું હોવું.