આંખમાં શૈનેશ્વર હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમાં શૈનેશ્વર હોવો

  • 1

    બીજાનું બગાડવાની (દ્વેષ કે ઝેર) વૃત્તિ હોવી.