આંખમિચામણાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખમિચામણાં

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક બાળરમત.

  • 2

    જોયું ન જોયું કરવું તે.

  • 3

    ઇશારત (આંખ મીંચીને કરેલી).