ગુજરાતી માં આખરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આખર1આખર2

આખરે1

અવ્યય

 • 1

  છેવટે.

 • 2

  નિરુપાયે.

ગુજરાતી માં આખરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આખર1આખર2

આખર2

પુંલિંગ

 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો અક્ષર.

 • 2

  પાવડો.

 • 3

  ખાણમાં કામ કરનાર-ખાણિયો.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અંત.

ગુજરાતી માં આખરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

આખર1આખર2

આખર

અવ્યય

 • 1

  અંતે.