આખરસાલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખરસાલ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વર્ષનો છેલ્લો ભાગ અથવા વખત.

  • 2

    મરણનો વખત.