આખા નાંખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આખા નાંખવા

  • 1

    (જતિ ભૂવાએ) ચોખા નાંખી તે વડે વળગણ વિષે તપાસવું.