આંખિયાં આવવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખિયાં આવવાં

  • 1

    મૂર્ચ્છા કે ઝળઝળિયાં આવવાં.