આંખિયાં કાઢવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

આંખિયાં કાઢવાં

  • 1

    ડોળા કાઢવા; બિવડાવવું.